Intelektualna formacija

Intelektualna formacija i izgradnja kandidata za svećeništvo nalazi svoje opravdanje u samoj naravi svećenićke službe te očituje svoju sadašnju nužnost pred izazovom "nove evangelizacije" (Pastores dabo vobis 51). Njezin cilj je da s jedne strane pomogne razlučiti svećenički poziv, a s druge strane da ih osposobi za svećeničku službu.


Program intelektualne izgradnje ne može se odvojiti od ostalih područja izgradnje budući se radi o jedinstvu odgojnog procesa u svojim različitim dimenzijama. Obaveza intelektualne izgradnje, prvenstveno putem filozofsko-teološkog studija, gotovo u cijelosti prati razdoblje bogoslovnog života i predstavlja se kao bitni čimbenik njegova ljudskoga, kršćanskoga i duhovnog rasta, te rasta zvanja (PDV 51).

 

Teološka izgradnja ide za poznavanjem i shvaćanjem vjere i stoga nastoji dovesti svećeničkog kandidata k širem i jedinstvenom gledanju istine koje je Bog objavio u Isusu Kristu i življenju iskustva potpune i cjelovite vjere Crkve (PDV 54). Svećenički kandidati koji borave u CBS-u redovito pohađaju filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u trajanju od pet godina, nakon čega pohađaju i šestu, takozvanu pastoralnu godinu kao bližu pripravu za svoju svećeničku i pastoralnu službu.

Please publish modules in offcanvas position.