Kockanje? Siguran gubitak!

 

 kockanje

 

Sportske kladionice, automat klubovi i casina postali su dio naše svakodnevnice. Ušuljali su se pod izgovorom zabave i razbibrige, koja dobro dođe čovjeku umornom od svakodnevnih obveza i stresova. Pored njih prolazimo a da ih gotovo i ne primjećujemo: jednostavno su tu, poput kazališta, kina, prodavaonica živežnih namirnica…

i tko bi mogao pomisliti da se u njima nešto loše može dogoditi. Tu i tamo čuje se o nekom tko se jako navukao na klađenje ili igranje, ali sve ostaje na razini informacije koja se svakako ne tiče nas. I ne pomišljamo da se u tim prostorima često odvijaju prave drame, ali ne sportske, već životne, bolne, koje mnogima donose patnju.

 

Kao i svaka ovisnost tako i patološko kockanje ne dosegne odjedanput svoj krajnji stadij. Ono se razvija godinama, ispočetka kao zanimljivost, igra, razonoda, da bi se malo pomalo pretvorilo u tešku ovisnost. Patološko kockanje spada u kategoriju Poremećaja kontrole poriva, a karakteristika mu je nesposobnost suzdržavanja od izvođenja nekog poriva ili nagona koji je opasan za druge ili za samu osobu i koji je, nakon što se izvede, obično obilježen ugodom.


Kako bismo kockanje mogli definirati kao patološko ono se mora pokazivati u najmanje pet od sljedećih deset simptoma:
1. zaokupljenost kockanjem (učestalo prepričavanje kockarskih događaja, planiranje budućih kockarskih pothvata ili smišljanje načina da se dođe do novca za kockanje);
2. potreba za sve većim ulozima ili rizicima kako bi se postigla željena razina uzbuđenja;
3. učestali napori da se kontrolira, smanji kockanje ili prestane s njim;
4. nemir i razdražljivost prigodom pokušaja smanjivanja ili prestanka kockanja;
5. kockanje kao način bijega od problema ili ublažavanje nekih neugodnih raspoloženja (depresije, osjećaja krivnje, bespomoćnosti);
6. nakon gubitka novca na kockanju kockar se često vraća slijedećeg dana kako bi ga nadoknadio;
7. laži prijateljima i članovima obitelji kako bi se prikrio stupanj uvučenosti u kockanje;
8. nezakonita djela kao što su krađe, krivotvorenja, prijevare, pronevjere kako bi se financiralo vlastito kockanje;
9. ugrožavanje ili gubitak važne veze, posla, obrazovne ili poslovne mogućnosti zbog kockanja;
10. oslanjanje na druge za nabavljanje novca kojim bi se olakšala očajna financijska situacija prouzročena kockanjem.

No već prisutnost jedne od navedenih stavki jasno ukazuje da je osoba na dobrom putu prema oboljenju, koje redovito započinje prvim uplaćenim iznosom u kladionici ili automat klubu. Sasvim je razumljivo da patološkim kockarima ne postaju sve osobe koje uplate listić, jer čak 85% populacije na ovaj ili onaj način kocka, što se naziva socijalnim ili društvenim tipom kockanja. Karakteristika mu je da se ono ograničava na određeno razdoblje – jednom na mjesec ili više puta na mjesec – uz predviđene i prihvatljive gubitke.

One osobe koje se često i ponavljano kockaju u posljednjih 18 mjeseci su osobe visokog rizika za razvoj problematičnog kockanja. Oni imaju 1 ili 2 problema koje smo naveli ranije, dok problematično kockanje izaziva probleme u važnim životnim područjima, kao što su obitelj i zaposlenje. Ova skupina ljudi kocka učestalo i ima 3 ili 4 problema vezana uz patološko kockanje. Podaci govore da je ovakvih, problematičnih kockara u Hrvatskoj trenutno oko 5% od ukupne populacije, što znači da oko 300.000 ljudi spada u ovu skupinu.
Krajnji stupanj ovog problema manifestira se u patološkom ili kompulzivnom kockanju, a riječ je o osobama koje u posljednjih 18 mjeseci učestalo kockaju i imaju 5 ili više problema povezanih s time. Procjene o tome koliko osoba ima ovaj poremećaj variraju od 1 do 7%, što bi značilo da, u najboljem slučaju, u Hrvatskoj ima oko 50.000 patoloških kockara. Nažalost, liječnici koji se bave ovom problematikom upozoravaju da je taj broj puno veći i da iznosi oko 100.000 ovisnika!

 

Sličnosti i razlike s drugim ovisnostima

Kao i kod ovisnosti o opijatima i ovdje se prolaze slične faze, koje uključuju zadovoljstvo prvog dobitka ili iskustva, zatim iskustvo pomutnje i korištenje objekta ovisnosti za bijeg od boli i emocionalnog nezadovoljstva. I jedna i druga skupina ne uspijevaju kontrolirati i zaustaviti nagone, te niječu ozbiljnu depresiju i promjene raspoloženja. I dok su ovisnici o opijatima vezani za tvar koju moraju unijeti u sebe, ovisnici o kocki su vezani ne toliko novcem koliko samim igranjem, odnosno akcijom. Paradoksalno je da je nivo pobuđenosti u mozgu kod kockara za vrijeme igranja veći kada gube nego kada dobivaju, što znači da sam novac u cjelokupnom procesu kockanja nije na prvom mjestu. Na taj način gubljenje ustvari predstavlja podražaj koji potiče osobu na još učestalije kockanje, kako bi se zadržao nivo uzbuđenja.
Ipak, postoji bitna društvena razlika između ovisnika o kockanju i ovisnika o opijatima, a to je da je ovisnost o kockanju puno teže otkriti za razliku druge ovisnosti. Osoba koja je ovisna o kocki po vanjskom izgledu se ne razlikuje od osobe koja nikada nije uplatila listić sportske kladionice, ali se zato razlikuje od osoba koje u većim količinama konzumiraju alkohol ili drogu. I dok se ovisnost o alkoholu i drogi javno osuđuje i prepoznaje kao bolest, tek se u posljednje vrijeme ozbiljnije pristupa ovisnosti o kockanju. Razlog tomu je i društvena prihvaćenost kockarnica i kladionica, a reklamiranje na televiziji i drugim sredstvima priopćavanja otežava percepciju kockanja kao opasne zabave.
Kockanje pogađa sve dobne skupine. Najviše ih je ipak u dobi između 35. i 45. godine, oko 55%, a do 35. godine kao i iznad 55. ih ima oko 35%. Obiteljske studije pokazuju kako se kockanje kod mladih često javlja tamo gdje jedan ili oba roditelja kockaju ili su ovisnici o alkoholu, dok su kod samih kockara često prisutni i drugi poremećaji, poput depresije, anksioznosti i antisocijalnog poremećaja ličnosti.
Patološko kockanje jest još jedan simptom stanja društva, u kojem se svom silinom nameće potrošački mentalitet, koji za posljedicu ima manjak interesa za drugoga i za zajedničko dobro. A upravo su prave životne vrijednosti, poput ljubavi prema drugome, prijateljstva, zauzetosti za zajedničko dobro, najbolji lijek za očuvanje psihičkog i duhovnog zdravlja osobe.

 

Kako dolazi do kockanja

Veliki broj ljudi se na ovaj ili onaj način bavi kockanjem, bilo da je riječ o sportskoj kladionici, igrama na sreću, igraonicama s aparatima ili casinima. Na koji način se obično kockanje ili klađenje pretvoriti u ovisnost o kockanju?
Prema različitim istraživanjima ovisnici se mogu svrstati u tri podskupine, s obzirom na načinu na koji su došli do razvoja poremećaja. U prvu skupinu mogu se svrstati oni koji ne pokazuju prethodne psihološke smetnje već jednostavno izgube kontrolu nad kockanjem uslijed psiholoških zakonitosti uvjetovanja i iskrivljenih poimanja po pitanju uspješnosti u kockanju. Osobama koje spadaju u ovu skupinu dovoljan je i najmanji oblik intervencije kako bi se riješio problem, a nerijetko se događa i spontani oporavak.
U drugu skupinu spadaju oni koji u obiteljskoj i vlastitoj povijesti imaju veće poteškoće, i koji se ne znaju na prikladan način nositi sa stresnim situacijama, tako da praktički svaki problem u životu za njih predstavlja izvor stresa. Siromašni odnosi s drugima, prisutnost alkohola i droga, kriminalitet koji nije povezan s kockanjem, te obiteljska povijest antisocijalnog ponašanja, karakteristična je za ovu skupinu. Kod ovih osoba kockanje predstavlja vid emotivnog bijega iz problematičnih situacija ili kao sredstvo reguliranja negativnih stanja raspoloženja, a osobe iz ove skupine teško se odlučuju tražiti pomoć.
Treća skupina je karakteristična po biološkoj ranjivosti, što je vidljivo u prevelikoj impulzivnosti osobe, nedostatku pažnje i antisocijalnim karakteristikama u ponašanju. Biološka ranjenost slabi kontrolu ponašanja ne samo pri kockanju nego i na drugim područjima života. Klinička iskustva pokazuju da je upravo ovaj treći način, označen kao antisocijalni impulzivni poremećaj ličnosti, najteži, a karakterističan je po različitim oblicima nefunkcionalnog ponašanja i po prisutnosti različitih oblika ovisnosti.

 

Posljedice za obitelj

Obitelji ovisnika o kockanju ozbiljno su ranjene, te zbog toga i članovi obitelji trebaju stručnu pomoć kroz koju ih je nužno pripremiti na moguće buduće probleme. Ono što se često događa jest da nevolje s ovisnošću uključuju supružnika i djecu, koji su često napastovana verbalno a nerijetko i fizički. Nažalost, to nasilje ostaje neprimijećeno od drugih, kao i dječja patnja koja se odvija u tišini obiteljskog doma.
Proizlazi da ovisnost o kockanju ruši obiteljske odnose na svim razinama. Nestaje povjerenja zbog prijašnjih iskustava neispunjenih obećanja o prestanku kockanja. Obitelji su zbunjene jer žele pomoći svome članu, iako ne vjeruju da će uspjeti u tome. On sam se često osjeća prezren i odbačen, što dodatno pogoršava njegovo samopouzdanje i mogućnost prestanka kockanja. Ono što je neophodno napraviti kada dođe do razotkrivanja ovisnosti jest potražiti stručnu pomoći i potpuno financijski izolirati pojedinca, koliko god to bilo teško. Osim toga, potrebno je razviti svijest o nužnosti promjene u cijelom obiteljskom funkcioniranju, kao i pronaći podršku od šire zajednice za obitelj kako bi ustrajali u promjenama i pomoći ovisniku.
Kad su u pitanju adolescenti, njihovo kockanje motivirano je najčešće zabavom, socijaliziranjem, traženjem novca ili jednostavno zbog iskustva uzbuđenja koje kockanje povlači za sobom. Jednako tako kockanje može biti motivirano i bijegom od problema u kući ili u školi, ili jednostavno kao bijeg od lošeg raspoloženja, kao što su osjećaji potištenosti i depresivnosti.

 

Nedostatak smisla kao podloga za razvoj ovisnosti

Pitanje smisla vlastitog života često je prisutno kad se dođe do krajnjih granica ovisnosti o kockanju. No ovisnost o kockanju samo je jedna od posljedica koje mogu nastati uslijed nedostatka smisla života ili ideala za koje se živi.
Na jednom američkom sveučilištu svojedobno su načinili ispitivanje u kojem je sudjelovalo 60 studenata koji su pokušali počiniti suicid. Njih 85% je izjavilo da su to učinili zato što im se “život činio besmislenim”. Međutim, ono što je zanimljivo jest podatak da su gotovo svi oni kojima se život činio besmislenim u isto vrijeme bili aktivni u društvenom životu, dobri studenti koji su imali i dobre odnose u svojim obiteljima.
Egzistencijalna praznina jest specifično ljudsko pitanje koje se može zadovoljiti samo ostvarivanjem smisla vlastitog života. Čovjek je jednostavno upitan o smislu vlastitog postojanja, a odgovor se daje kroz vlastito djelovanje: kroz ostvarivanje nekog životnog ideala, kroz ljubav prema drugoj osobi, ili zauzimanjem životnog stava u situacijama u kojima više nije moguće biti životno aktivan, kao što je to slučaj u teškim bolestima.
U nedostatku životnog smisla ili razloga zbog kojeg se živi, nastaje plodno tlo za razvoj triju neurotičnih simptoma: potištenosti, agresivnosti i ovisnosti. Nažalost, kultura u kojoj živimo pogoduje nastanku ove praznine zbog prevelike usmjerenosti čovjeka na samoga sebe i nedostatka opredjeljenja za zajedničko dobro, odnosno za aktivnosti koje su usmjerene prema drugima. Posljedica zaokupljenosti vlastitim uspjesima i neuspjesima doprinose rastu depresije, koja je u vrlo visokom stupnju prisutna kod ovisnika o kocki, te osjećaju kako život nema smisla. Zbog toga je, u smislu prevencije, neophodno promicati aktivnosti koje su usmjerene prema zajedničkom dobru kao i afirmiranju duhovne dimenzije u čovjekovom životu, one dimenzije koja osobu jača protiv anksioznosti i razočaranja, te mu omogućuje pravilan odnos prema egzistencijalnim problemima.

 

Više informacija
www.kockanje.info
telefon za pomoć: 0800-7888

Znakovi i simptomi kod adolescenata
- Neobjašnjivi izostanci
- Popuštanje u školi
- Traženje ili posuđivanje novca od vršnjaka
- Povlačenje od obitelji i vršnjaka
- Promjene u ponašanju (spavanje po danu, anksioznost, neraspoloženje, umor za vrijeme nastave, promjene u navikama spavanja i prehrane)
- Laganje, varanje ili krađa u školi ili kod kuće
- Trošenje više vremena nego obično u čitanju sportskih novina, časopisa ili magazina
- Prodaja vlastitih stvari
- Neobjašnjivo posjedovanje velikih svota novca ili drugih materijalnih stvari
- Igranje kockarskih igara na internetu
- Povećan interes o kockarskim razgovorima

 

                                                                                                                                                                                      don Boris Vidović, rektor

Please publish modules in offcanvas position.