คาสิโน

คาสิโน บาร์เบโดสจะถอดราชินีในฐานะประมุขแห่งรัฐในปีหน้า

คาสิโน บาร์เบโดสจะถอดราชินีในฐานะประมุขแห่งรัฐในปีหน้า

ประเทศ คาสิโน มีแผนที่จะบรรลุอำนาจอธิปไตยเต็มรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบปีที่ 55 ในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า สมเด็จพระราชินีฯ ทรงพบกับนางแซนดรา เมสัน ผู้ว่าการรัฐบาร์เบโดสในปี 2018 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการประกาศในสุนทรพจน์ที่เขียนโดยนายกรัฐมนตรีมีอา...

Continue reading...